Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Γεώργιος Ο. Κωστελέτος

 

Η Μουσική Δοκιμασία Turing: Μουσική αντί Γλώσσας κατά τη νοητική αξιολόγηση των υπολογιστικών συστημάτων [Περίληψη]
Τεύχος 22 (2015)