Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Νίκος Πετραλιάς

 

Οι σπουδές μουσικολογίας και μουσικής στην ανώτατη εκπαίδευση: ακαδημαϊκή δομή και πανεπιστημιακή πολιτική (ημερίδα του περιοδικού Μουσικολογία, Αθήνα 18/3/2003, Ινστιτούτο Goethe Αθηνών) [Παρουσίαση]

Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο και σε θέματα πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα

Τεύχος 18 (2003)