Περιλήψεις τεύχους 18 (2003)

Οι σπουδές μουσικολογίας και μουσικής στην ανώτατη εκπαίδευση: ακαδημαϊκή δομή και πανεπιστημιακή πολιτική (ημερίδα του περιοδικού Μουσικολογία, Αθήνα 18/3/2003, Ινστιτούτο Goethe Αθηνών)

Πρόκειται για τα πρακτικά της Ημερίδας που διοργάνωσε το περιοδικό Μουσικολογία στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, με αφορμή τις τάσεις της πανεπιστημιακής πολιτικής των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών της χώρας, καθώς τελευταία επιδιώκεται όλο και περισσότερο η ανάμειξη καλλιτεχνικών και πανεπιστημιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Στην Ημερίδα, μετά τους χαιρετισμούς του Προέδρου του Τ.Μ.Σ. Αθηνών, καθηγητή Γρηγορίου Στάθη, και του Γενικού Γραμματέως της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., αναπληρωτή καθηγητή Νίκου Θεοτοκά, την ομιλία-εισαγωγή στο θέμα της Ημερίδας από την διευθύντρια του περιοδικού Μουσικολογία, καθηγήτρια Ολυμπία Ψυχοπαίδη-Φράγκου και την ομιλία του καθηγητή Νίκου Πετραλιά, ο οποίος ανέπτυξε το πλαίσιο προβλημάτων του ελληνικού Πανεπιστημίου γενικώς σήμερα, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο ακαδημαϊκό πλαίσιο σπουδών των διαφόρων χωρών, με στόχο την δημιουργία ενός συγκριτικού πλαισίου για τα ζητήματα που απασχολούν τα Τ.Μ.Σ. της Ελλάδας σήμερα. Με τον τρόπο αυτό, το περιοδικό Μουσικολογία πήρε την πρωτοβουλία να λάβει θέση απέναντι σε θέματα πανεπιστημιακής πολιτικής, να συμβάλει στην προώθηση της συζήτησης για την συγκρότηση των σπουδών μουσικής και μουσικολογίας και για την ορθολογικότερη δόμησή τους, για τα προγράμματα σπουδών, για το status των πτυχίων και των ακαδημαϊκών προσόντων των καθηγητών, καθώς και για τα προβλήματα της έρευνας και της επαγγελματικής κατεύθυνσης των αποφοίτων. Έθεσε δε το αίτημα για την ίδρυση Μουσικής Ακαδημίας ή – ανεξάρτητης από το Πανεπιστήμιο – Ανώτατης Σχολής Μουσικής και στην Ελλάδα, πράγμα που θα συνέβάλε στην ορθολογικότερη ρύθμιση των ανωτάτων σπουδών μουσικής και μουσικολογίας στον τόπο μας.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»