Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Νίκος Πουλάκης

 

Μουσική, γλώσσα και νεο-αποικιοκρατικός κινηματογραφικός λόγος: Μία κριτική εθνομουσικολογική προσέγγιση της ταινίας Avatar [Περίληψη]
Τεύχος 22 (2015)