Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Αντωνία Ξυνογαλά

 

Η ψηφιακή σύνθεση ήχου με φυσικά μοντέλα: μια τεχνική προσομοίωσης [Περίληψη]

Τεύχος 19 (2007)