Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Αθανάσιος Ζέρβας

 

Η αναζήτηση του ηχητικού νοήματος συνόλων φθόγγων σε συνάρτηση με σύνολα γραμμάτων. Πειραματική διερεύνηση και μελοπλασία [Περίληψη]
Τεύχος 22 (2015)