1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Αλέξανδρος Μπαλτζής

Μουσική ζωή και εμπορευματικές σχέσεις

Ορισμένες από τις λειτουργίες των εμπορευματικών σχέσεων στα πλαίσια της μουσικής ζωής αναλύονται και τίθενται υπό συζήτηση. Η διερεύνηση της σημασίας που έχουν οι σχέσεις αυτές σήμερα αποτελεί – κατά τη γνώμη μας – μια σοβαρή πρόκληση για την κοινωνιολογία της μουσικής, η οποία έχει προσφέρει στο παρελθόν εξαιρετικά δείγματα κριτικής προσέγγισής τους.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι μεταβολές που παρατηρούνται στο χαρακτήρα των εμπορευματικών σχέσεων ασκούν σημαντική επίδραση σε όλους τους τομείς της μουσικής ζωής και σε διαφορετικά επίπεδα. Η επίδραση αυτή φαίνεται να ενισχύεται στο πολλαπλάσιο στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, όπου αίρονται οι χωροχρονικοί περιορισμοί που χαρακτήριζαν την προηγούμενη κατάσταση. Από την άποψη αυτή, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης – με τη συγκεκριμένη μορφή, με την οποία έχει προς το παρόν επικρατήσει – αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη μουσική ζωή, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας κατάστασης για το μουσικό πολιτισμό συνολικά.
Στη νέα αυτή κατάσταση, η μουσική παιδεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία και μπορεί να λειτουργήσει αποφασιστικά, όχι μόνο – και ίσως όχι κυρίως – ως αυτόνομη μορφή παιδείας, αλλά και ως οργανικό στοιχείο ευρύτερης αισθητικής και καλλιτεχνικής παιδείας. Η κατεύθυνση αυτή προϋποθέτει μελετημένη αναθεώρηση της μουσικής παιδείας στο σύνολό της και ανακατατάξεις, οι οποίες αναπόφευκτα συνδέονται και με τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»