1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Εισηγητές

Αλέξανδρος Μπαλτζής

Γεννήθηκε το 1964 στη Θεσσαλονίκη. Το 1987 πήρε το πτυχίο του από το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski της Σόφιας. Η ενασχόλησή του με την κλασική κιθάρα οδήγησε τις διδακτορικές του σπουδές στα πεδία της Φιλοσοφίας και της Κοινωνιολογίας της μουσικής. Το 1992 υποστήριξε τη διατριβή του με τίτλο Η κοινωνική και ιστορική φύση της μουσικής συνείδησης ως είδους καλλιτεχνικής συνείδησης.
Από το 1997 συνεργάζεται ερευνητικά και διδακτικά με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2001 διδάσκει στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις στον ελληνικό και βουλγαρικό επιστημονικό τύπο σε θέματα κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας της μουσικής, επιστημολογίας και μεθοδολογίας των κοινωνικών επιστημών, κοινωνιολογίας του πολιτισμού και της τέχνης, κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και κοινωνιολογίας των κοινωνικών ομάδων και της οικονομίας, καθώς και μεταφράσεις επιστημονικών κειμένων.
Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε διεθνή και τοπικά συνέδρια. Είναι μέλος της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς και της Γραμματείας Σύνταξης της Μουσικολογίας και υπεύθυνος για τον κόμβο του περιοδικού στο διαδίκτυο. Επίσης, είναι μέλος της International Musicological Society, της International Association for Semiotic Studies και της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συνδέεται με την Ερευνητική Επιτροπή 46 της International Sociological Association.