1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Νίκος Χριστοδούλου

Το έργο του Νίκου Σκαλκώτα σήμερα

Το έργο του Νίκου Σκαλκώτα παρέμεινε, για πολύ χρόνο, στο μεγαλύτερο μέρος του ουσιαστικά άγνωστο, ιδίως στη μουσική ζωή της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια το έργο του Σκαλκώτα «ανακαλύπτεται» ξανά διεθνώς, ενώ παράλληλα τοποθετείται η αξία της δημιουργίας του στη μουσική του 20ού αιώνα. Η θέση του έργου του Σκαλκώτα στην ελληνική μουσική εξετάζεται σε σχέση με την μουσικολογική έρευνα, την κριτική, την μουσική και συναυλιακή ζωή, καθώς και τις εκδόσεις.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»