1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Ευάγγελος Μουτσόπουλος

Η μουσική ως πολιτιστική παράμετρος του κοινωνικού βίου, σήμερα

Στην ανακοίνωση αυτή εξετάζεται η προέλευση της μουσικής τέχνης από τις καταβολές της ανθρώπινης υπάρξεως ως δημιουργικού μέσου επικοινωνίας. Η αναγωγή της κατά την αρχαιότητα σε σοβαρή ενασχόληση των ανθρώπινων συνειδήσεων αντιδιαστέλλεται με παραδείγματα από την πολιτιστική εμπειρία των σημερινών εμπορευματοποιημένων κοινωνιών, στις οποίες η υπό του οικονομικού παράγοντος ασκουμένη ασφυκτική πίεσις επιχειρεί να ανατρέψει δια της κατάλληλης διαφημίσεως μέσω των Μ.Μ.Ε. το παλαιόν δόγμα της βιομηχανικής αισθητικής «η ασχήμια πωλείται κακώς». Στο πλαίσιο της διεθνούς επικρατήσεως ενός οικονομικού πνεύματος μιας κακώς νοούμενης «παγκοσμιοποιήσεως» ανάγεται σε αξία η απόφαση του μεμονωμένου ατόμου περί εμμονής του σε μία προσωπική επιλογή της ποιότητος του έργου τέχνης και αναδεικνύεται η ιδέα της πολιτιστικής αξιοπρέπειάς του.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»