1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Peter P. Pachl

Εορταστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, event. Ουμανιστική ιδέα ή marketing, δυνατότητες και εμπειρίες

Μετάφραση: Ιωάννης Φούλιας
Δίπλα σε διάφορες προσπάθειες που είχαν ως στόχο την διοργάνωση εξαιρετικών εορταστικών παραστάσεων, τα σκηνικά φεστιβάλ του Richard Wagner στο Bayreuth ήταν αυτά που συνέβαλαν καθοριστικά στον επανακαθορισμό της έννοιας «εορταστική παράσταση» από το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα και εξής. Παραδοσιακά φεστιβάλ της αυλής και αναπαραστάσεις των Παθών μεταξύ των χωρικών ανάγονται σε πολύ παλαιότερες εποχές. Όπως σε αυτά, έτσι και στην περίπτωση του Richard Wagner γίνεται επίκληση σε λατρευτικές καταβολές. Η ανάπτυξη της φεστιβαλικής ιδέας σε ένα κοινωνικό σύστημα που ορίζεται από εμπορικές σχέσεις οδήγησε από την μια πλευρά στο μαζικό μέσο του κινηματογράφου και από την άλλη σε μία «φεστιβαλίτιδα», σε ένα πλήθος από φεστιβάλ που αντιτίθενται στο κριτήριο της μοναδικότητος και της αποκλειστικότητος. Με αφορμή την αναβίωση κατά την δεκαετία του ’90 των «Αρχαίων Εορταστικών Παραστάσεων της Γερμανίας» στο Rudolstadt, τα εξαιρετικά επιτυχημένα από εμπορικής πλευράς φεστιβάλ του Bregenz, καθώς και μια ιδιότυπη αναβίωση του Bayreuth στο Erl, παρουσιάζονται οι σχετικές εξελίξεις που πλαισιώνονται από προσωπικές εμπειρίες.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»