1ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 25-27 Φεβρουαρίου 2002

Περιλήψεις

Christoph Stroux

Παρατηρήσεις πάνω στο ζήτημα των εθνικών σχολών στη μουσική του 19ου και 20ού αιώνος

Το ζήτημα των Εθνικών Σχολών στη μουσική είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, λόγω των ειδικών πολιτικο-κοινωνικών και μουσικών προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για τη γέννησή τους. Αν και η περίοδος ακμής των Εθνικών Σχολών ήταν ο 19ος αιώνας, υπήρξε ένα «δεύτερο κύμα» γύρω και μετά το 1900, στο οποίο όμως τα συντηρητικά και ιδεολογικά στοιχεία υπερτερούν. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεχιζόμενη παρουσία εθνικών στοιχείων σε έργα της Νέας Μουσικής (Bartók κλπ.). Τέλος, τίθεται το ερώτημα της σχέσης του Εθνικού με τη μουσική αξία.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»