2ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 4-6 Νοεμβρίου 2003

Περιλήψεις εισηγήσεων

Αναστασία Γεωργάκη

Νέες προσεγγίσεις στην ανάλυση της ηλεκτροακουστικής μουσικής: εργαλεία, μεθοδολογία και τεχνικά προβλήματα

Στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης παρουσιάζουμε νέες προσεγγίσεις στην ανάλυση της ηλεκτροακουστικής μουσικής, μέσα από τρία στάδια. Αναφερόμαστε, κατ’ αρχάς, στο χώρο της ηλεκτροακουστικής μουσικής και στις διάφορες κατηγορίες της, όπως έχουν εξελιχθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια με την χρήση των υπολογιστών. Σε ένα δεύτερο στάδιο, παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα εργαλεία ανάλυσης της ηλεκτροακουστικής μουσικής, από την εποχή της συγκεκριμένης και ηλεκτρονικής μουσικής έως και τις μέρες μας, όπως τον ακουσμογράφο, τα ηχογραφήματα, τις γραφικές απεικονίσεις, καθώς και τις κλασσικές μεθόδους περιγραφικής ανάλυσης (με γνώμονα την αντιληπτική ικανότητα του ακροατή) που χρησιμοποιούνται στην μουσική με συμβατικά μέσα. Στην συνέχεια, ασχολούμαστε με κάποια ζητήματα μεθοδολογίας της ανάλυσης της ηλεκτροακουστικής μουσικής, όπως οι τρεις τύποι ακρόασης, η ταξινόμηση των ήχων σε φασματομορφολογικό επίπεδο και η ιεραρχική συντακτική ανάλυση των μερών ενός έργου σε διάφορα επίπεδα, με άξονα την ακουστική αντίληψη.
Τελικός στόχος της ανακοίνωσης αυτής είναι η έκθεση των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλασσικός αναλυτής που διεισδύει στο χώρο της ηλεκτροακουστικής μουσικής: την εξέταση των δομικών στοιχείων και της ηχοχρωματικής υφής του έργου μέσα από το πρίσμα της φασματομορφολογίας του ήχου ή άλλων προσεγγίσεων, καθώς και τον συσχετισμό του έργου με τις τεχνικές και τα τεχνολογικά εργαλεία (λογισμικά, υλισμικά) που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία αυτού του έργου, όπως και τις διάφορες παραμέτρους διάχυσης αυτής της μουσικής στο χώρο, μέσα από συστήματα πολλαπλών μεγαφώνων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»