2ο Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογίας

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 4-6 Νοεμβρίου 2003

Περιλήψεις εισηγήσεων

Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά

Ο ρυθμός σε κείμενα και εικόνες της αρχαιότητας

Η απεικόνιση του ρυθμού στην τέχνη της αρχαιότητας οπτικοποιείται με διάφορους τρόπους: με την επανάληψη μοτίβων στη σύνθεση, με την απόδοση της θέσης-άρσης στον χορευτικό βηματισμό, με την παρουσία κρουστών σε μουσικά σύνολα κ.λπ. Σε αυτά προστίθενται διάφορες κινήσεις του σώματος, όπως το ρυθμικό χτύπημα του ποδιού, χειρονομίες, διεύθυνση συνόλων, σκηνές που μοιάζουν συχνά να εικονογραφούν αρχαία κείμενα ή και, αντίστροφα, τα τελευταία μοιάζουν να υπομνηματίζουν απεικονίσεις του ρυθμού στην τέχνη της αρχαιότητας. Με αφορμή το θέμα του ρυθμού εξετάζεται η σημασία του ηγεμόνα, του διδάσκαλου (χοροδιδάσκαλου), του χοραύλη και άλλων σημαντικών μουσικών συντελεστών στην εκτέλεση της μουσικής στην αρχαιότητα.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»