Περιλήψεις τεύχους 7-8 (1989)

Trân Van Khê

Αντικείμενο, τεχνικές και μέθοδοι (Εθνομουσικολογία)

Μετάφραση: Φύλλια Κικiλια
Αυτό το άρθρο καλύπτει το πεδίο της Εθνομουσικολογίας και αναφέρεται στο αντικείμενο, τις μεθόδους και τις τεχνικές της. Με το κείμενο αυτό συμπληρώνεται η παρουσίαση του κεφαλαίου για την Εθνομουσικολογία από το κλασσικό εγχειρίδιο του Ζ. Σαγιέ (το πρώτο μέρος, «Ιστορία της Εθνομουσικολογίας» της Claudie Marcel-Dubois, δημοσιεύεται στο τέταρτο τεύχος της Μουσικολογίας – τεύχος 1/1986).

© Περιοδικό «Μουσικολογία»