Περιλήψεις τεύχους 7-8 (1989)

Γιώργος Ζερβός

Τα οντολογικά χαρακτηριστικά του θέματος και θεματική αφαίρεση

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται μία περαιτέρω εξειδίκευση της προβληματικής που αναλύεται στο άρθρο του ιδίου συγγραφέα με τίτλο «Το νόημα του αθεματισμού στον Webern» (Μουσικολογία, τεύχος 1, 1985). Με το άρθρο αυτό, το περιοδικό μας συμμετέχει στην κλασσική διεθνή συζήτηση στο πεδίο της Αισθητικής, που προσπαθεί να συνδέσει τα σύγχρονα μορφικά φαινόμενα με την εξέλιξη των εννοιών στην παραδοσιακή αισθητική, επισημαίνοντας τη συνέχεια στη σκέψη της ευρωπαϊκής σύνθεσης και αισθητικής.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»