Περιλήψεις τεύχους 10-11 (1998)

Kurt Blaukopf

Μουσική και κοινωνικές μεταβολές. Σκοποί της κοινωνιολογίας της μουσικής

Μετάφραση: Αλέξανδρος Μπαλτζής
Πρόκειται για το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Kurt Blaukopf Musik im Wandel der Gesellschaft (Piper & Co. Verlag, München / Zürich 1982).
Με τη μετάφραση αυτή παρουσιάζεται στη γλώσσα μας μια σημαντική θεωρία της κοινωνιολογίας της μουσικής. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο οποίος προσανατολίζεται μεθοδολογικά προς μια διεπιστημονική έρευνα της θεωρίας του πολιτισμού, η κοινωνιολογία της μουσικής θα ήταν περιττή ως ξεχωριστός κλάδος της μουσικολογίας, αν η ιστορία της μουσικής είχε ενσωματώσει στη μέθοδό της την κοινωνιολογική διάσταση της εξέλιξης της μουσικής.
Ο Kurt Blaukopf προσέγγισε ήδη από πολύ νωρίς την διάσταση μιας πολιτισμικής θεωρίας της κοινωνιολογίας, αντιλαμβανόμενος την κοινωνιολογία της μουσικής ως κοινωνιολογία των τονικών συστημάτων. Το κείμενο που παρουσιάζουμε εδώ θέτει σημαντικά επιστημολογικά προβλήματα που προκύπτουν (μετά τη δεκαετία του 70) εντός ενός διεθνοποιημένου μουσικού περιβάλλοντος και αναλύει βασικές έννοιες της θεωρίας των κοινωνικών μεταβολών και μεταλλάξεων. Στο βιβλίο εξετάζεται επίσης η ιστορική εξέλιξη των κυριοτέρων κοινωνιολογικών θεωριών και θίγονται θέματα πολιτισμικών επιρροών και επιδράσεων, καθώς και η διάσταση της μουσικής πολιτικής των θεσμών.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»