Περιλήψεις τεύχους 16 (2002)

Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

Περί την καταλογογράφηση των μουσικών χειρογράφων της νησιωτικής Ελλάδος

Η παρούσα μελέτη αποτελεί πρόδρομη ανακοίνωση της εν εξελίξει απόπειρας για αναλυτική καταλογογράφηση των μουσικών χειρογράφων της νησιωτικής Ελλάδος. Ο σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι τριπλός:
  1. Να εντοπιστούν και στη συνέχεια να περιγραφούν λεπτομερώς τα μουσικά χειρόγραφα της νησιωτικής Ελλάδος.
  2. Να διακριβωθεί και να μελετηθεί ειδικότερα η ψαλτική παράδοσις των πολυαρίθμων νήσων σε μία προσπάθεια να διατυπωθούν επιτυχώς παρατηρήσεις.
  3. Η μελέτη θα καταστήσει επίσης πιθανή για πρώτη φορά μια πλήρη επισκόπηση της εν γένει νησιωτικής ψαλτικής παραδόσεων της Ελλάδος που θα επιτρέπει την εξαγωγή χρησίμων επί μέρους συμπερασμάτων, συσχετισμών και λοιπών γενικών σχολίων. Αυτός ο τελικός σκοπός, φυσικά, προϋποθέτει την ολοκλήρωση των πρώτων δύο σταδίων και είναι ο επιθυμητός στόχος του όλου ερευνητικού προγράμματος.
Το παρόν άρθρο απλώς οροθετεί το όλο εγχείρημα, σκιαγραφεί την χρησιμότητά του, αλλά και περιγράφει λεπτομερώς την σχετική βιβλιογραφία.
Τέλος, συγκεφαλαιώνονται τα δεδομένα που προέκυψαν από την περιοχή του Αργοσαρωνικού (όπου η έρευνα έχει φθάσει στην ολοκλήρωσή της και τα σαφή συμπεράσματα έχουν διατυπωθεί ήδη) και την περιοχή των Κυκλάδων (όπου το νησί της Άνδρου είναι η πρώτη στάση και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη).

© Περιοδικό «Μουσικολογία»