Περιλήψεις τεύχους 18 (2003)

Σμαράγδα Χρυσοστόμου

Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών μουσικής: μια συγκριτική μελέτη της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία

Η μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει κερδίσει σημαντικό ενδιαφέρον κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Με τη δημιουργία των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, η μουσικολογία και η μουσική εκπαίδευση εισήχθησαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην πλειονότητά τους, οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών τμημάτων καθώς και των ωδείων ενδιαφέρονται να εργασθούν ως καθηγητές μουσικής σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Είναι όμως προετοιμασμένοι κατάλληλα για τις απαιτήσεις του επαγγέλματος αυτού; Είναι επαρκής η παιδαγωγική τους προετοιμασία; Μέσα από μια μακρόχρονη μελέτη τριών διαφορετικών ομάδων εκπαιδευτικών μουσικής στην Αγγλία και την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας το αγγλικό παράδειγμα και εφαρμόζοντας συγκριτικά μεθοδολογικά εργαλεία, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι: α) είναι απαραίτητη η πολύ καλή και σφαιρική γνώση του αντικειμένου της μουσικής που μόνο μέσα από πανεπιστημιακές σπουδές είναι εφικτή, και β) η εκπαίδευση των μελλοντικών καθηγητών μουσικής πρέπει να περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές σπουδές στη μουσική παιδαγωγική και διδακτική, καθώς και στην εφαρμογή τους.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»