Περιλήψεις τεύχους 18 (2003)

Γιώργος Φιτσιώρης

Η πανεπιστημιακή μουσική εκπαίδευση στις ΗΠΑ

Μέσα από τη μελέτη ενός σχετικά μικρού αλλά ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικού δείγματος – συμπεριλαμβάνονται τα περισσότερα από τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια – το κείμενο αυτό παρουσιάζει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανώτατη μουσική εκπαίδευση στις ΗΠΑ και, πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τη δομή των πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων, τα προγράμματα και τους τίτλους σπουδών που παρέχονται από αυτά, το επιστημονικό προφίλ των διδασκόντων και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους. Καταλήγει δε στο ότι οι ανώτατες μουσικές σπουδές οργανώνονται στις ΗΠΑ σύμφωνα με δύο μοντέλα, κυρίως: υπάρχουν πανεπιστήμια που έχουν μόνον ένα μουσικό τμήμα (μεταξύ άλλων, τα Yale, Harvard, Princeton, Berkeley, Pennsylvania, Brendeis, Chicago), το οποίο είναι προσανατολισμένο αποκλειστικά σε κατευθύνσεις σπουδών που έχουν να κάνουν με τη μουσικολογία, τη θεωρία της μουσικής και τη σύνθεση· υπάρχουν όμως και πανεπιστήμια που στεγάζουν Μουσικές Σχολές αποτελούμενες από πολλά και εντελώς διακριτά μεταξύ τους τμήματα (μεταξύ άλλων, τα πανεπιστήμια Rochester, Michigan, Illinois, Austin), που δίνουν τη δυνατότητα για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στη μουσικολογία, τη θεωρία της μουσικής και τη σύνθεση, όσο και στα περισσότερα όργανα.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»