Περιλήψεις τεύχους 21 (2013)

Μαρία Αλεξάνδρου

Ιστοριογραφία βυζαντινής μουσικής και η αναγκαιότητα έκδοσης Απάντων των έργων μεγάλων μελουργών. Το παράδειγμα του Γρηγορίου Μπούνη Αλυάτου

Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα, με την δημοσίευση πληθώρας αναλυτικών καταλόγων για μουσικά χειρόγραφα της Ψαλτικής Τέχνης (Γρ. Στάθης και οι μαθητές του, E. V. Gertsman κ.ά.), με το πολύπλευρο ιστοριογραφικό και δισκογραφικό έργο του Μ. Χατζηγιακουμή, τη σειρά «Μελέται» του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας (διάφορα είδη Ψαλτικής στη διαχρονική τους εξέλιξη) και, γενικώς, με τη δημιουργική έκρηξη των Βυζαντινών Μουσικών Σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο, η ιστοριογραφία της βυζαντινής μουσικής τέθηκε πλέον σε νέες βάσεις. Ένα από τα μεγάλα desiderata της ιστοριογραφίας της βυζαντινής μουσικής είναι η επιστημονική έκδοση Απάντων των έργων των μεγάλων μελουργών, η οποία θα φέρει μια ανανεωμένη όψη της ιστορίας της βυζαντινής μουσικής. Στο παρόν άρθρο σκιαγραφείται η εξελικτική πορεία της ιστοριογραφίας της βυζαντινής μουσικής, παρουσιάζονται διάφορα είδη εκδόσεων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελών, και εκτίθενται μερικές σκέψεις σχετικά με μια έκδοση Απάντων του Γρηγορίου Μπούνη του Αλυάτη, διάσημου μελουργού, διδασκάλου και θεωρητικού, του τελευταίου Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας πριν από την Άλωση.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»