Περιλήψεις τεύχους 21 (2013)

Γιάννης Μπελώνης

Άγνωστα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Γεωργίου Αξιώτη μέσω αδημοσίευτων επιστολών του στον Γιαννούλη Μπόνη την περίοδο 1898-1924

Ο Γεώργιος Αξιώτης (1875-1924) αποτελεί μια από τις εξαιρετικά ιδιάζουσες περιπτώσεις της ελληνικής μουσικής ιστοριογραφίας, καθώς, ενώ η δράση του τα πρώτα χρόνια μετά την επιστροφή του από την Ιταλία (1901), όπου σπούδασε, τον έφερε στην πρώτη γραμμή των μουσικών εξελίξεων στην Ελλάδα, λίγα χρόνια αργότερα, απογοητευμένος από τον μουσικό κόσμο της Αθήνας, αναχώρησε για το νησί του, τη Μύκονο, και έκτοτε ελάχιστα ενεπλάκη στη μουσική ζωή του τόπου. Η αλληλογραφία του Αξιώτη με τον αδερφικό του φίλο, γόνο παλιάς ναυτικής οικογένειας της Μυκόνου, νομικό, φιλόμουσο (αλλά και γνώστη της μουσικής) και ιδρυτή του πρώτου εντύπου του νησιού, του περιοδικού Μυκονιάτικα Χρονικά, Γιαννούλη Μπόνη (1878-1960), φέρνει στο φως πολλές άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου του συνθέτη, φωτίζει τις απόψεις του για διάφορα φιλολογικά και μουσικά ζητήματα, αποκαλύπτει τις μάταιες προσπάθειες επανένταξής του στον μουσικό κύκλο της Αθήνας, ανασκευάζει παλαιότερες εικασίες για ανθρώπους του μουσικού κύκλου που τον πολέμησαν ή τον βοήθησαν, προσδιορίζει χρονολογίες σύνθεσης έργων του και πολλά άλλα.

Από τα συνολικά 25 γράμματα του Γεωργίου Αξιώτη, όλα προς τον φίλο του Γιαννούλη Μπόνη, κατά την διάρκεια της περιόδου 1898-1924, τα 8 πρώτα εστάλησαν από τη Νάπολη (1898-1900), τα επόμενα 16 από την Μύκονο (1914-1924), ενώ το τελευταίο εστάλη από την Αθήνα, μόλις 3 μήνες πριν τον θάνατο του συνθέτη. Η παρουσίασή τους φιλοδοξεί να φωτίσει αθέατες πλευρές της ελληνικής μουσικής ιστοριογραφίας κατά το κρίσιμο πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα και συνάμα να αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω μελέτη της ζωής και του έργου ενός εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων της ελληνικής μουσικής, του οποίου η συνεισφορά στον χώρο της σύνθεσης δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα, του Γεωργίου Αξιώτη.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»