Περιλήψεις τεύχους 21 (2013)

Αθανάσιος Τρικούπης

Franz Liszt (1811-1886): Πρωτότυπα έργα για πιάνο με τίτλο Ave Maria. Μία έρευνα των θρησκευτικών μουσικών συμβολισμών του συνθέτη με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από τη γέννησή του

Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει τα έργα του Franz Liszt για σόλο πιάνο που φέρουν τον τίτλο Ave Maria και επιλέγεται επ’ ευκαιρία της επετείου των διακοσίων χρόνων από τη γέννησή του. Ο εν λόγω συνθέτης έχει γράψει τέσσερα πρωτότυπα έργα με τον ομώνυμο τίτλο, εξαιρουμένων αυτών που αποτελούν μεταγραφές άλλων έργων του ή διασκευές συνθέσεων άλλων δημιουργών. Τα τέσσερα αυτά έργα βασίζονται σε διαφορετικό μουσικό υλικό, γράφονται διαδοχικά σε αποστάσεις περίπου δεκαετίας και αποδίδουν το ίδιο εξωμουσικό περιεχόμενο: την περίφημη καθολική προσευχή προς την θεομήτορα Μαρία.

Η ανακοίνωση εστιάζει κατά κύριο λόγο στη συνδυαστική μελέτη της συμβολικής απόδοσης του ύμνου από τον Liszt σε σχέση με την εξέλιξη του συνθετικού του ύφους, αφού τα προαναφερόμενα έργα αντιπροσωπεύουν την ώριμη και τελική τριακονταετή συνθετική δράση του δημιουργού. Παράλληλα, η αποκωδικοποίηση της σχέσης του εξωμουσικού περιεχομένου με τη μουσική διευκολύνεται σε ορισμένες περιπτώσεις από την καταγραφή των στίχων του ύμνου από τον συνθέτη σε συγκεκριμένα σημεία της παρτιτούρας του πιανιστικού έργου ή από την αντιστοιχία του λατινικού κειμένου με τις μελωδίες των χορωδιακών εκδοχών, όταν αυτές υφίστανται.

Παρά την διαφορετικότητα των τεσσάρων έργων, το μουσικό τους περιεχόμενο αναδεικνύει τη διατήρηση συγκεκριμένων πρακτικών συμβολικής απόδοσης του νοηματικού περιεχομένου της προσευχής, γεγονός που συσχετίζεται και με τη σταθερή διαχρονικά στάση του δημιουργού απέναντι στις αξίες της χριστιανικής πίστης.

© Περιοδικό «Μουσικολογία»