Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Μαρία Αλεξάνδρου

 

Ιστοριογραφία βυζαντινής μουσικής και η αναγκαιότητα έκδοσης Απάντων των έργων μεγάλων μελουργών. Το παράδειγμα του Γρηγορίου Μπούνη Αλυάτου [Περίληψη]

Τεύχος 21 (2013)