Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Μαρία Ντούρου

 

Γιάννης Α. Παπαϊωάννου – Ίων Ζώτος: ο δάσκαλος και ο μαθητής μελοποιούν Κ. Π. Καβάφη [Περίληψη]

Τεύχος 21 (2013)

  

Η νοηματική σημασία των λέξεων και των φράσεων ως παράμετρος σύνθεσης των μελωδικών γραμμών της μελοποιημένης καβαφικής ποίησης [Περίληψη]

Τεύχος 22 (2015)