Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Ηλίας Γιαννόπουλος

 

Η Επιστροφή του Οδυσσέα του Νίκου Σκαλκώτα: αναλυτικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα του συνδυασμού ενός δωδεκάφθογγου ιδιώματος με μια συμβατική μορφή [Περίληψη]
Τεύχος 18 (2003)

 

Ιστορία της μουσικής ορολογίας ως μουσική ιστοριογραφία: το πρόβλημα της “νέας μουσικής” στη μουσική ιστοριογραφία του 20ού αιώνα [Περίληψη]
Τεύχος 21 (2013)