Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Hans-Joachim Hinrichsen

 

Μεταξύ ορολογίας και μεταφορικότητας. Περί του αναλυτικού περιεχομένου στα πρώιμα δοκίμια του Theodor W. Adorno για τον Franz Schubert

Μετάφραση: Μάρκος Τσέτσος [Περίληψη]

Μουσική ανάλυση και ερμηνεία (2006)