Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Christoph Stroux

 

Παρατηρήσεις πάνω στο ζήτημα των εθνικών σχολών στη μουσική του 19ου και 20ού αιώνος [Περίληψη]
Η αξία της μουσικής σήμερα (2003)

 

Ο Μπαχ αναλύει τον Μπαχ [Περίληψη]

Μουσική ανάλυση και ερμηνεία (2006)