Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Ειρήνη Θεοδοσοπούλου

 

Για τον Γιώργο Αμαργιανάκη (1938-2003) [Περίληψη]

Εργογραφία (κατά χρονολογική σειρά)
Τεύχος 18 (2003)

 

Περί των καταγραφών των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών στο σύστημα της ευρωπαϊκής σημειογραφίας [Περίληψη]

Τεύχος 19 (2007)