Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Νίκος Θεοτοκάς

 

Οι σπουδές μουσικολογίας και μουσικής στην ανώτατη εκπαίδευση: ακαδημαϊκή δομή και πανεπιστημιακή πολιτική (ημερίδα του περιοδικού Μουσικολογία, Αθήνα 18/3/2003, Ινστιτούτο Goethe Αθηνών) [Παρουσίαση]

Ακαδημαϊκό Πανεπιστήμιο ή Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης; Η «ελευθερία» ως δικαίωμα στην αμάθεια

Τεύχος 18 (2003)