Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Ιωάννης Παπαθανασίου

 

Ο ύμνος «Επί σοι χαίρει Κεχαριτωμένη» στη βυζαντινή μουσική παράδοση [Περίληψη]
Τεύχος 15 (2002)

 
Η βυζαντινή μουσική σημειογραφία και η χρήση της έως το 10ο αιώνα. Προφορική και γραπτή παράδοση του πρώιμου βυζαντινού μέλους [
Περίληψη]
Τεύχος 17 (2003)

 

Ειδική βάση δεδομένων μουσικών βυζαντινών χειρογράφων [Περίληψη]
Τεύχος 21 (2013)