Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Γιώργος Λεωτσάκος

 

Αλβανική μουσική, ή ένα λήμμα εγκυκλοπαίδειας που έμεινε αδημοσίευτο [Περίληψη]
Τεύχος 1/1985 (1)
 

Ο Δημήτριος Λεβίδης και το αίνιγμα της «Μικρής Φαντασίας» [Περίληψη]

Τεύχος 1/1986 (4)

  

Ο «Πρωτομάστορας» του Καλομοίρη, «μέγας σταθμός» της ελληνικής μουσικής [Περίληψη]

Τεύχος 1/1986 (4)

 
Νικόλαος Χαλικιόπουλος-Μάντζαρος (1795-1872). Για ένα μικρό του εγκόλπιο [Περίληψη]
Τεύχος 5-6 (1987)

 
Ο Μανώλης Καλομοίρης σε δίσκους 78 στροφών [Περίληψη]
Τεύχος 7-8 (1989)

 
Αναφορά στη Συμφωνία αρ. 6, «Το Χρέος» (1989), του Δημήτρη Δραγατάκη [Περίληψη]
Τεύχος 9 (1997)