Περιεχόμενα τεύχους 1/1985 (1)

Εξώφυλλο τεύχους 1/1985 (1) Προλογικό σημείωμα

Καίτη Ρωμανού

Η μεταρρύθμιση του 1814 [Περίληψη]

Γιώργος Λεωτσάκος

Αλβανική μουσική, ή ένα λήμμα εγκυκλοπαίδειας που έμεινε αδημοσίευτο [Περίληψη]

Χάρης Ξανθουδάκης

Ηχόχρωμα: οι απαρχές της έννοιας [Περίληψη]

Γιώργος Ζερβός

Το νόημα του αθεματισμού στον Webern [Περίληψη]

Ίων Ζώτος

«Maria Golovin» του G.-C. Menotti [Περίληψη]

Δημήτρης Γιάννου

Δημόσιες σχέσεις και κοινωνική πολιτιστική λειτουργία του θεάτρου όπερας [Περίληψη]

Όλυ Ψυχοπαίδη-Φράγκου

Η συγκρότηση της μουσικολογίας ως ακαδημαϊκής επιστήμης [Περίληψη]

Ίων Ζώτος

Γερμανική Όπερα Βερολίνου [Περίληψη]

Σπύρος Κλάψης

Ανασκόπηση μουσικών γεγονότων του 1984 [Περίληψη]