Αναζήτηση κατά συγγραφέα

Αναστάσιος Χαψούλας

 

Μουσικά δρώμενα στην Κωνσταντινούπολη του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, μέσα από τις περιγραφές ευρωπαίων περιηγητών της εποχής [Περίληψη]
Τεύχος 12-13 (2000)

 

Η αξία της συγκριτικής μουσικολογίας [Περίληψη]

Η αξία της μουσικής σήμερα (2003)

 
Η ανώτατη μουσική εκπαίδευση στη Γερμανία [Περίληψη]
Τεύχος 18 (2003)

 

Η μουσική ανάλυση στην εθνομουσικολογία. Προβλήματα και δυνατότητες [Περίληψη]

Μουσική ανάλυση και ερμηνεία (2006)

 

Η κοσμική μουσική στο Βυζάντιο του 4ου αιώνα μέσα από τα κείμενα Πατέρων της Εκκλησίας [Περίληψη]

Τεύχος 19 (2007)

 

Εθνομουσικολογικές – Ιστορικές προσεγγίσεις της ελληνικής δημοτικής μουσικής [Περίληψη]

Τεύχος 20 (2011)

 

Βιβλιοπαρουσίαση: Χαρίκλεια Τσοκανή, Η κραυγή της Μέδουσας. Από τον μύθο στην μουσική, εκδόσεις «Αλεξάνδρεια», Αθήνα 2006 [Περίληψη]

Τεύχος 20 (2011)